v-en-a

Juris-M stylesheet voor het V&A verwijssysteem

Bekijk het project op GitHub V-A-collaboration/v-en-a

V&A Test Case Compliance

Documentatie Juris-M

Inhoudstafel

 1. Hoe installeer ik Juris-M?
 2. Wat kan ik doen met Juris-M?
 3. Hoe maak ik een item aan in Juris-M? Hoe vul ik dit correct in?
  • 3.1 Referenties opslaan met de browserplugin
  • 3.2 Referenties invoeren
  • 3.3 Citaties invoeren
  • 3.4 Citaties delen [work in progress]
  • 3.5 Bibliografie invoeren [work in progress]
  • 3.6 Handmatige aanpassingen [work in progress]
 4. FAQ
 5. Tips & tricks

Opmerking vooraf: software is altijd in ontwikkeling. Het is onwaarschijnlijk dat alles wat je probeert met Juris-M/V&A perfect lukt. Kijk dus zeker je referenties na. Is er iets dat niet lukt, niet klopt, of ontbreekt, laat het ons dan zeker weten. Je kan ons feedback sturen via dit formulier of een issue aanmaken op Github.

1. Installatie

Je kan het programma downloaden op https://juris-m.github.io. Behalve het programma Juris-M heb je best ook een browser plugin (“connector”). Hiermee kan je met één klik referenties vanop een website opslaan. De connector bestaat voor Chrome en Firefox. Onderstaande extra bestanden zullen worden opgenomen in deze installatie zodat ze niet meer apart te installeren zijn. Voorlopig is dit nog wel het geval.

1.1 Extra installatie

Op dit moment (21/09/2020) zijn de V&A stylesheet en de afkortingenlijst opgenomen in Juris-M en is een handmatige installatie niet meer nodig. De translators worden op een later moment aan Juris-M zelf toegevoegd. Voor Zotero moeten nog wel alle stappen gevolgd worden.

1.2 Hoe installeer ik V&A?

! Dit is niet meer nodig voor Juris-M vanaf 16/12/2019. Voor Zotero is het nog wel nodig om deze instructies te volgen !

Dit bestand laat je toe verwijzingen en bibliografieën te creëren in de V&A-stijl.

 1. Download het bestand hier: https://justlegal.be/v-en-a.csl
 2. Ga in Juris-M naar Edit > Preferences (Bewerken > Voorkeuren)
 3. Kies Cite > Styles (Citeren > Stijlen)
 4. Onder de lijst met citatiestijlen klik je op image
 5. Kies het csl-bestand dat je gedownload hebt.
 6. Klik op ok (2x)

Opgelet Je hebt de stijl nu lokaal geïnstalleerd. Als er wijzigingen of verbeteringen gebeuren aan het bestand, worden deze niet automatisch doorgevoerd in jouw installatie. Controleer daarom op https://justlegal.be/van-va-naar-beter/installatie/ of er updates zijn. Voor Juris-M is het daarom beter om de stylesheet niet meer zelf te installeren.

Toevoegen Stylesheet

! In Zotero geeft dit een waarschuwing dat het Stylesheet niet aan de csl 1.0.1 voldoet, dit is omdat de extra opties voor Juris-M zijn toegevoegd

1.3 Hoe installeer ik de afkortingenlijst?

! Dit is niet meer nodig voor Juris-M vanaf 16/12/2019. Voor Zotero is het nog wel nodig om deze instructies te volgen !

Deze lijst maakt het mogelijk tijdschrifttitels automatisch af te korten op de correcte manier. Een lijst van rechtbanken (Belgische en andere) maakt deel uit van de installatie van Juris-M. Deze lijsten staan echter niet op punt.

 1. Open het bestand hier: https://raw.githubusercontent.com/mvwestendorp/v-en-a/master/vena-abbrev.json en sla het op (ctrl+s).
 2. Ga in Juris-M naar Edit > Preferences (Bewerken > Voorkeuren)
 3. Kies Cite > Styles (Citeren > Stijlen)
 4. Open de Stijlbewerker (Style Editor) onder Tools
 5. Klik op “Abbrevs” (rechtsboven)
 6. Klik “Import from defaults”, dan “Click to select a file”
 7. Selecteer het bestand met de afkortingen (vena-abbrev.json) en importeer.

1.4 Hoe installeer ik de translators?

Een translator is het stukje code dat ervoor zorgt dat de connector de databank of site die je bezoekt herkent en weet welke metadata opgehaald moeten worden en ingevuld in Juris-M. Omdat dit voor elke databank apart geschreven moet worden, worden uiteraard (nog) niet alle databanken ondersteund, m.n. de Belgische.

Op deze site vind je een lijst met geïntegreerde translators.

Voor Jurisquare, Ejustice en HUDOC (EHRM) zijn aparte, nog niet geïntegreerde translators beschikbaar. Voeg de bestanden in de links hierboven toe aan de desbetreffende map door middel van rechter muisknopopslaan als.

Platform Locatie
macOS /Users//Juris-M
Windows 7 and higher C:\Users<User Name>\Juris-M
Windows XP/2000 C:\Documents and Settings<username>\Juris-M
Linux ~/Juris-M

2. Mogelijkheden

Wat is Juris-M?

Juris-M is een variant van Zotero die ondersteuning biedt voor juridisch refereren. Met deze reference management software kan je o.a.

Enkele voordelen van het gebruik van een reference manager:

## Wat kan Juris-M dat Zotero niet kan? Specifiek aan Juris-M zijn o.a. volgende mogelijkheden:

3. Hoe gebruik ik Juris-M?

3.1 Referenties opslaan met de browserplugin

 1. Controleer de instellingen van je connector.
  • Wil je automatisch een snapshot opslaan?
  • Wil je automatisch pdfs mee opslaan?
 2. Opslaan
  • Zorg dat je binnen Juris-M in de juiste map bent.
  • Navigeer naar het document dat je nodig hebt.
  • Hover over het connector-icoontje om te zien welk item type aan dit document gegeven wordt.
  • Klik om de referentie op te slaan in je bibliotheek.
  • Controleer de gegevens in Juris-M. Vul aan waar nodig.

3.2 Referenties invoeren

Wetgeving

Algemene opmerkingen

Wetten, decreten, besluiten

Parlementaire voorbereiding [nog niet in orde in stylesheet - 28/11/2019]

Ophalen met connector

Rechtspraak

Algemene opmerkingen

Invullen

Rechtsleer

Algemene opmerkingen

Invullen

Boek
Veld Inhoud Voorbeeld
item type book/boek  
title de volledige titel van het boek Traité élémentaire de droit civil belge
author auteur, editor (of meerdere) De Page, H.
short title indien van toepassing, een verkorte titel voor latere referenties Traité
place plaats van uitgave Brussel
publisher uitgever Bruylant
series reekstitel [n.v.t.]
volume deel van de reeks 2
volume title titel van dit deel Les personnes
date jaar van uitgave 1990
number of pages totaal aantal pagina’s 641
Bijdragen in tijdschriften
Veld Inhoud Voorbeeld
item type journal article (artikel)  
title de titel van het artikel Vader moeder zult gij eren?
author auteur, editor (of meerdere) Swennen, F.
publication titel van het tijdschrift Rechtskundig Weekblad
issue nummer van de aflevering  
pages begin- en eindpagina 1648-1651
date jaargang (jaartal) 2010-2011
extra indien het een noot bij rechtspraak betreft noot: Cass. 3 juni 2010

Optioneel:

Veld Inhoud Voorbeeld
volume nummer van de jaargang (niet het jaartal) 3
journal abbr afkorting van het tijdschrift NJW
DOI Digital Object Identifier, een uniforme manier om naar online artikels te verwijzen, veelvoorkomend bij internationale tijdschriften  
ISSN International Standard Serial Number, gelijkwaardig aan ISBN voor boeken, identificeert het tijdschrift  
URL de weblocatie van je bron, belangrijk indien je een bron alleen online hebt geraadpleegd (ook de datum van consultatie is dan van belang)  

3.3 Citaties invoegen

Zotero werkt met Microsoft Word, LibreOffice en Google Docs. Juris-M werkt voorlopig niet met Google Docs. Hieronder hebben we het alleen over Microsoft Word.

 1. Zorg dat Juris-M open staat. Open je document.
 2. Bovenaan vind je een onderdeel “Zotero”. Ook wanneer je werkt met Juris-M staat hier Zotero. Staat dit er niet, kijk dan even bij de Voorkeuren/Preferences van Juris-M om de Word-plugin opnieuw te installeren.
 3. Plaats je cursor in de tekst waar je een referentie wil invoeren.
 4. Kies “Add/Edit Citation”. Als dit de eerste referentie in je document is, krijg je nu een dialoogvenster dat je vraagt in welke stijl je wil citeren. Als je de V&A-stijl correct hebt geïnstalleerd, kan je deze kiezen uit de lijst. Kies “Display Citations As: Footnotes”. Klik “ok”.
 5. In de rode zoekbalk kan je snel zoeken naar een referentie en deze invoegen.
 6. Klik op de referentie om bvb. een paginanummer toe te voegen.
 7. Wil je meerdere referenties toevoegen in dezelfde voetnoot? Zet deze dan gewoon allemaal achter elkaar in de zoekbalk, in de volgorde dat je ze wil.
 8. Gebruik de groene “M” om naar een zoekvenster te gaan met meer zoekmogelijkheden. (Classic view)
 9. Voeg eventueel een prefix of suffix toe, een rand- of paragraafnummer i.p.v. een paginanummer, etc. Eventueel kan je de verwijzing handmatig aanpassen. (Let op! Als je de metadata van deze bron aanpast in Juris-M, worden deze aanpassingen niet meer getoond in Word.)

De volgorde van verwijzingen in een voetnoot is degene die je zelf bepaalt. Het automatisch rangschikken van verwijzingen op basis van informatiesoort of hiërarchie van rechtbanken en gerechtshoven is voorlopig niet mogelijk.

3.4 Referenties delen

[work in progress]

3.5 Een bibliografie invoegen

Met de knop “Add/Edit Bibliography” wordt een bibliografie gemaakt van alle in het document aanwezige referenties die aan Juris-M gelinkt zijn. Dit gebeurd op de plaats waar op dat moment je cursor staat. Heb je zelf extra referenties ingevoegd in je document, die niet uit Juris-M komen? Deze worden dan uiteraard niet vanzelf aan je bibliografie toegevoegd.

3.6 Handmatige aanpassingen

Sommige zaken zal je handmatig nog moeten of willen aanpassen, bijvoorbeeld zaken die door de V&A-stylesheet (nog) niet ondersteund worden. Moet je handmatig aanpassen:

Aanpassingen die je tussentijds doet worden overschreven door de gegevens uit Juris-M telkens je de referenties in je document ververst. Kijk de instellingen na in je document. Je kan het automatisch verversen ook uitzetten. Eens je werk af is, kan je de gegevens van Juris-M ‘ontkoppelen’ met de knop ‘unlink citations’ in je document. De gegevens worden dan omgezet in ‘gewone’ tekst. Maak altijd eerst een kopie van je document! Eens je de gegevens ontkoppeld hebt, kan je deze niet meer terug aan je Juris-M bibliotheek koppelen. Handmatige aanpassingen doe je dus nadat je je referenties losgekoppeld hebt van je bibliotheek.

4. FAQ

De URL wordt bij online gepubliceerde rechtspraak vermeld, is dat V&A conform?

Dat is V&A-conform. De V&A vermeldt in randnummer 105 databanken waarbij een URL niet nodig is. In andere gevallen wordt wel een URL vereist (zie V&A randnummer 106). Een URL mag dus altijd vermeld worden en veel gevallen moet dat zelfs. Daarom is gekozen om altijd de URL voor online gepubliceerde rechtspraak in de citatie te zetten.

Hoe verwijs ik naar een randnummer?

V&A randnummer 135:

Wanneer naar een passage in een boek wordt verwezen dat voorzien is van zowel een paginering als een randnummering, wordt bij voorkeur naar beide verwezen. De verwijzing naar de pagina komt voor de verwijzing naar het nummer.

Bij het toevoegen van de verwijzing in bijv. Word, kan bij de pagina maar ook het randnummer worden ingevuld in hetzlefde veld. Om bijvoorbeeld de volgende verwijzing te krijgen: M. STORME en M. MARESCEAU, _Europese rechts-plegingen rechtspraak_, Gent, Story-Scientia, 1979, 54, nrs. 86 en 88. moet bij pagina het volgende worden ingevuld 54, nrs. 86 en 88 bij het toevoegen van deze verwijzing aan het document. Het deel , nrs. 86 en 88 kan ook worden toegevoegd in het veld suffix.

5. Tips & tricks