Items toevoegen aan Juris-M

Translators

Translators kunnen gebruikt worden indien beschikbaar voor een site. Dit is de meest gemakkelijke manier om dingen aan de bibliotheek van Juris-M toe te voegen.

Indien er geen translator beschikbaar is, maar dit wel gewenst is, meldt dit dan via dit formulier:

Handmatige invoer

! Out of Date !

Handmatige invoer kan nodig zijn in het geval er geen translator beschikbaar is.

Boeken, tijdschriften, etc..

Voor een snelle inleiding in het gebruik van Juris-M zie de handleiding. De V&A heeft geen bijzondere implicaties voor het toevoegen of gebruik van dit soort items.

Wetten

Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryos en de gameten, BS 17 juli 2007 (Wet Medisch Begeleide Voortplanting).

Veld Soort waarde Voorbeeld
Type Item Wet
Jurisdiction Belgium BE
Citeertitel wet Tekst Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryos en de gameten
Korte Titel Korte tekst Wet Medisch Begeleide Voortplanting
Publicatiemedium Tekst
Datum publicatie Datum 17 juli 2007

Wet weergave in Juris-M

Rechtspraak

Cass. 27 januari 2011, TBH 2011, 651, concl. A. HENKES, noot R. HOUBEN.

Veld Soort waarde Voorbeeld
Type Item Rechtszaak
Jurisdiction Belgium BE
Naam rechtszaak Tekst in Zotero/Juris-M X en Y
Commentator By auteur te vinden A. Henkes
Korte Titel Naam waaronder zaak bekend staat
Rechtbank Afkorting van de rechtbank Cass.
Datum beslissing Geldige datum 27 januari 2011
Jurisprudentietijdschrift* Tekst met annotator (in het Engels is dit een logische veldnaam)* R. Houben
ECLI ECLI Nog niet gebruikt in V & A
Indexnummer Niet-ECLI zaaknummer
Uitgever* Naam van blad waarin jurisprudentie verschenen is.* TBH
Date Published Datum van publicatie 2011
Editie Editie van jurisprudentietijdschrift 651

Rechtszaak weergave in Juris-M

Kamerstukken

Hand. Kamer 1989-90, 23 mei 1990, 68–79.

Veld Soort waarde Voorbeeld
Type Item ’Kamerstukken / Handelingen / Wetsvoorstel’
Jurisdiction Belgium BE
(Wetgevend) orgaan Tekst + datum Kamer 1989-90
Session Type Afkorting zoals opgenomen in V A
Datum een geldige datum 23 mei 1990
Sectie Getal 309
Pagina’s Relevante pagina’s 68-79

Kamerstukken weergave in Juris-M